• Kỹ thuật

    [ 最大許容電流 ]

    dòng điện cho phép tối đa [maximum allowable current]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X