• Kỹ thuật

    [ 最大許容電流密度 ]

    mật độ dòng điện cho phép tối đa [maximum allowable current density]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X