• Tin học

    [ 最大許容同相過電圧 ]

    điện áp quá mức tối đa cho phép trong chế độ thông thường [maximum allowable common mode overvoltage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X