• Tin học

    [ 最大作動正規電圧 ]

    điện áp hoạt động tối đa trong chế độ bình thường [maximum operating normal mode voltage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X