• Kỹ thuật

    [ 最大主応力 ]

    ứng suất chủ lớn nhất [maximum principal stress]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X