• Kỹ thuật

    [ 最大出力 ]

    công suất lớn nhất/công suất tối đa [max output]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X