• Kỹ thuật

    [ 最大出力に相当する回転速度 ]

    tốc độ quay tương ứng với công suất lớn nhất

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X