• Kỹ thuật

  [ 最大値 ]

  giá trị lớn nhất [maximum ([pl. ] maxima)]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  [ 最大値 ]

  giá trị lớn nhất/cực đại/tối đa [maximum value/max]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X