• Kỹ thuật

    [ 最大定格周波数 ]

    tần số quy định tối đa [maximum rated frequency]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X