• Tin học

    [ 最大同相電圧 ]

    điện áp tối đa trong chế độ thông thường [maximum common mode voltage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X