• Kỹ thuật

    [ 最大ねじり応力 ]

    ứng suất xoắn tối đa [maximum torsional stress]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X