• Tin học

  [ 最大表示にする ]

  cực đại hoá/tăng tối đa [to maximize]
  Explanation: Mở rộng một cửa sổ sao cho nó lấp kín màn hình. Trong Microsoft Windows, bạn cực đại hóa một cửa sổ bằng cách click chuột vào nút cực đại hóa (nút bên phải ở góc trên bên phải), hoặc bằng cách chọn dùng Maximize trong trình đơn điều khiển.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X