• Tin học

  [ 最大有効数字 ]

  chữ số quan trọng nhất [most significant digit/MSD]
  Explanation: Trong một số gồm nhiều chữ số, đó thường là chữ số nằm tận cùng bên trái.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X