• Tin học

    [ 最大バーストサイズ ]

    kích thước truyền loạt tối đa [maximum burst size]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X