• Tin học

    [ 最大ビット長 ]

    độ dài bít tối đa/độ dài bít cực đại [maximum bit length]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X