• [ 祭壇 ]

  v5r

  bệ thờ

  n

  đàn tế (trời, phật)

  n

  pháp đàn

  [ 裁断 ]

  / TÀI ĐOẠN /

  n

  sự xét xử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X