• Tin học

  [ 再読込み ]

  tải lại [reload (a document, e.g.)]
  Explanation: Ví dụ tải lại một tài liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X