• Tin học

    [ 再入可能ルーチン ]

    thường trình dùng chung/thủ tục dùng chung [reentrant routine]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X