• Kinh tế

  [ 再輸出 ]

  tái xuất khẩu [reexportation]
  Explanation: 一度輸入した物品を再び輸出すること。多くは輸入した原料を加工・精製して輸出することにいう。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X