• [ 遮る ]

  n

  chắn

  v5r

  chặn đứng/cắt ngang
  人の発言を遮る: ngắt lời phát biểu của người khác

  v5r

  che

  v5r

  che đậy

  v5r

  ngăn đón

  v5r

  ngáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X