• Kỹ thuật

  [ 作業域 ]

  khu vực làm việc [working area]

  Tin học

  [ 作業域 ]

  vùng làm việc/không gian làm việc [work(ing) space/work(ing) area]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X