• Tin học

    [ 作業場所節 ]

    vùng lưu dữ liệu làm việc [working-storage section]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X