• Kỹ thuật

    [ 作業標準 ]

    tiêu chuẩn công việc [process specification, code of practice]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X