• Tin học

    [ 作図装置増分量 ]

    kích thước bước nhảy của máy vẽ [plotter step size]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X