• [ 細波 ]

  / TẾ BA /

  n

  sóng lăn tăn/con sóng nhỏ

  [ 小波 ]

  / TIỂU BA /

  n

  sóng lăn tăn/con sóng nhỏ/sóng gợn lăn tăn

  []

  n

  sự gợn sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X