• Kinh tế

  [ 差し引き純剰余金 ]

  số dư tịnh của cán cân thanh toán [(balance) net surplus]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X