• adv

  nhanh chóng/khẩn trương
  ~片つける: nhanh chóng dọn dẹp

  n

  sự nhanh chóng/sự khẩn trương
  今日は給料日だから、さっさと仕事を済ませて、みんなで飲みに行こう。
  Hôm nay lãnh lương mọi người nhanh chóng thu dọn công việc rồi đi nhậu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X