• Kinh tế

  [ サブリミナル広告 ]

  phương pháp quảng cáo tác động lên tiềm thức con người [subliminal advertising (ADV)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X