• Tin học

    [ 差別化フィーチャ ]

    đặc tính phân biệt/đặc trưng phân biệt [distinguishing feature]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X