• [ 左右 ]

  n

  tả hữu
  phải trái/bên phải và bên trái/sự trên dưới (tuổi tác)

  [ 左右する ]

  vs

  chi phối/thống trị
  市場を左右する : chi phối thị trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X