• Kinh tế

  [ 左右する ]

  có ảnh hưởng tới/điều khiển [control, sway, have influence on]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X