• [ 作用 ]

  n

  tác dụng/sự tác dụng

  Kỹ thuật

  [ 作用 ]

  phản tác dụng [action]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X