• Kỹ thuật

    [ 作用・反作用の法則 ]

    định luật lực tác dụng lực phản lực [law of action and reaction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X