• [ 更に ]

  adv, uk

  hơn nữa/hơn hết/trên hết
  更に速く走る : chạy nhanh hơn nữa

  conj, uk

  hơn nữa/vả lại/ngoài ra/vả chăng

  n

  càng

  n

  còn nữa

  n

  hơn nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X