• [ 障る ]

  v5r

  trở ngại/có hại/bất lợi
  体に障る: có hại cho sức khoẻ

  [ 触る ]

  n

  sờ mó
  rờ
  mó máy
  chạm vào

  v5r

  sờ/mó/chạm

  n, adv

  quờ quạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X