• []

  num

  ba
  三々五々集まる :Tụ tập ba hoặc năm người
  私たちは一つのシーンのために三つぐらい別のことをしました。 :Chúng ta đã làm ba việc khác nhau cho một cảnh

  []

  n

  a xít

  suf

  ông/bà/anh/chị
  Ghi chú: dùng kèm với tên, chức vụ... của người khác để cho lịch sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X