• Kỹ thuật

  [ 三元触媒 ]

  xúc tác ba chiều [Three way catalytic]
  Explanation: 排ガス中のHC、CO、NOxを同時に酸化・還元する触媒

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X