• Tin học

  [ 算術論理演算機構 ]

  khối số học - lôgic - ALU/đơn vị số học - lôgic - ALU [arithmetic and logic unit/ALU (abbr.)]
  Explanation: Một bộ phận trong bộ xử lý trung tâm ( CPU) dùng để thực hiện các phép tính số học và logic cơ bản trên cơ sở các dữ liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X