• Tin học

    [ 散布量 ]

    lượng phân bổ [irrelevance/prevarication/spread]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X