• Kinh tế

  [ 在庫商品の価値目減りに備えた資金 ]

  quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  Category: Tài chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X