• [ 在庫品 ]

    n

    hàng tồn kho
    hàng có sẵn

    Kinh tế

    [ 在庫品 ]

    hàng có sẵn [stock in trade]
    Category: Ngoại thương [対外貿易]

    [ 在庫品 ]

    hàng tồn kho [stock of goods]
    Category: Ngoại thương [対外貿易]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X