• Kinh tế

    [ 財務府長官 ]

    trưởng kho bạc quốc gia/trưởng ngân khố [Chancellor of the Exchequer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X