• [ 坐禅 ]

  / TỌA THIỀN /

  n

  sự tọa thiền

  [ 座禅 ]

  n

  tọa thiền
  thiền định
  thiền
  tham thiền
  sự tọa thiền/sự ngồi thiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X