• [ 斜線 ]

  n

  đường chéo/đường xiên

  [ 車線 ]

  / XA TUYẾN /

  n

  làn xe
  4車線: 4 làn xe

  Kỹ thuật

  [ 斜線 ]

  đường xiên [Slant line]

  Tin học

  [ 斜線 ]

  dấu gạch chéo lên [forward slash(/)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X