• [ 収支 ]

  n

  sự thu chi/thu chi

  [ 修士 ]

  n

  thạc sĩ/phó tiến sĩ
  chương trình đào tạo thạc sĩ

  [ 終始 ]

  adv

  đầu cuối/từ đầu tới cuối

  n

  sự mở đầu và kết thúc

  n

  thủy chung

  [ 終始する ]

  vs

  làm việc từ đầu đến cuối/mở đầu và kết thúc/nhất quán

  [ 終止 ]

  n

  sự dừng lại/sự kết thúc/sự chấm dứt/sự hoàn thành/chấm dứt/kết thúc

  [ 終止する ]

  vs

  dừng/hoàn thành/chấm dứt

  Kinh tế

  [ 収支 ]

  thu nhập và chi phí/thu chi [income and expenses]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X