• Tin học

    [ 修正時間 ]

    thời gian thay đổi (của tệp) [modification time (of a file, e.g.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X