• Tin học

    [ 周波数利用効率 ]

    hiệu suất quang phổ [spectral effciency]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X