• Tin học

    [ 初期化子 ]

    trình khởi tạo/bộ khởi tạo [initializer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X