• Tin học

    [ 小規模 ]

    mức nhỏ/tỷ lệ nhỏ [small scale]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X