• Kinh tế

  [ 商業信用 ]

  tín dụng thương nghiệp/tín nhiệm thương mại [commercial credit/commercial standing]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X